snowwork logo

Služby

­ Bonitácia lyžiarskych stredísk a developerských projektov

Komplexné tabuľkové hodnotenie potenciálu lyžiarskeho strediska, jeho rozvoja, vhodnosti investície ako aj návratnosti investície. Hodnotíme viac než 60 rôznych parametrov a poskytneme nezávislý a relevantný pohľad na bonitu lyžiarskeho strediska vo všetkých relevantných súvislostiach.

­ Technické zasnežovanie lyžiarskeho strediska

Plánovanie a prepočty hodnôt v technologickom reťazci: zdroj vody – kumulácia – sila čerpacej a kompresorovej stanice – rozmery potrubia a vedení – sila a množstvo snežných diel, tyčí – doba zasneženia

Realizujeme:
– konkrétny výber trasy a osadenie snežných diel a tyčí.
– voľbu technológie a materiálov v trase v porovnaní cena­-kvalita.
– zabezpečenie obchodu a dodávok od subdodávateľov.
– technický dozor nad stavbou.
– zaškolenie a uvedenie do prevádzky.

­ Výber snežného pásového vozidla

Poradenstvo pri voľbe značky a typu v porovnaní cena­kvalita. Asistencia pri výbere použitého stroja. Zabezpečenie obchodu a servisu. Zaškolenie a uvedenie do prevádzky.

­ Atrakcie

Výstavba a uvedenie do činnosti snežných atrakcií na lyžiarskom stredisku.

­ Silažovanie

Ratrak na siláži foto

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide